Akakise Short Doujinshi - Đọc truyện tranh Akakise Short Doujinshi | im7love

Akakise Short Doujinshi

Đọc truyện Akakise Short Doujinshi online
Đánh giá: 
No votes yet

Doujinshi chỉ nhằm mục đích truyền bá đạo AkaKise, không dùng cho các hành vi vụ lợi liên quan đến tiền bạc từ nó. ^^

All about AkaKise :x

*chọt tay* thực ra là thỉnh thoảng có đá chéo chút xíu sang Xanh Đen Cam Lục Lam Chàm Tím nữa :">

nhưng mà dù có đá chéo thì trong truyện vẫn đảm bảo đủ 2 yếu tố Đỏ vs Vàng nhé >"