Anh Tuấn Lại Dễ Thương - Handsome and Cute - Đọc truyện tranh Anh Tuấn Lại Dễ Thương - Handsome and Cute | im7love

Anh Tuấn Lại Dễ Thương - Handsome and Cute

Đọc truyện Anh Tuấn Lại Dễ Thương - Handsome and Cute online
Đánh giá: 
Average: 3.7 (6 votes)

Đọc truyện tranh Handsome and Cute

Han-yi, một cô gái dễ thương không may bị tai nạn, do thân thể của cô không thể qua khỏi, họ chỉ còn cách duy nhất là lắp bộ não của cô vào cơ thể của một người khác, cơ mà tại sao lại là một thằng đực rựa chứ ............. AAAAAAAAAAAAAAA.

Các tên gọi khác của truyện

  • 핸섬 & 큐트
  • Handsome & Cute