Bồng Sơn Viễn - 蓬山远 - Đọc truyện tranh Bồng Sơn Viễn - 蓬山远 | im7love

Bồng Sơn Viễn - 蓬山远

Đọc truyện Bồng Sơn Viễn - 蓬山远 online
Đánh giá: 
Average: 3 (2 votes)

Thầy chiêm tinh từ hiện đại trùng sinh về cổ đại, vốn là muốn tránh xa thị phi, yên tĩnh làm một mỹ nam tử, nào ngờ lại vì một trong tứ đại chí bảo "Ngọc Càn Khôn", mà rơi vào bể tắm của tuyệt thế mỹ nam... Là tự ngã hay bị xô ngã? Mỹ thụ mới là công đạo, mệnh kiếp khó tránh ya!