Đại Giá Thừa Tướng - Đọc truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng | im7love

Đại Giá Thừa Tướng

Đọc truyện Đại Giá Thừa Tướng online
Đánh giá: 
No votes yet

Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không ? lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười ? Tác giả: Vạn tượng công tác thất