Delusional Love - Đọc truyện tranh Delusional Love | im7love

Delusional Love

Đọc truyện Delusional Love online
Đánh giá: 
No votes yet

Một giáo viên tên là Kadomae Kazuma có con gái của hiệu trưởng Noeda Kanade cho lớp học của mình trong một học kỳ học mới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy dường như là một cô gái trầm tính, nhưng cô ấy đã đánh thức tình yêu khác thường của mình đối với Kazuma !? Đây là một câu chuyện tình yêu tâm lý, làm nhanh hơn những suy nghĩ và hành động!