An Gia Hữu Nữ - Đọc truyện tranh An Gia Hữu Nữ | im7love

An Gia Hữu Nữ

Đọc truyện An Gia Hữu Nữ online
Đánh giá: 
No votes yet

Đọc truyện tranh An Gia Hữu Nữ

Đại tiểu thư tiêu cục Đại Chính An Ấu Lăng lần đầu xuất chinh, nữ cải trang thành nam trang hộ tống "vật báu" của minh chủ võ lâm! Trên đường đi chạm trán phải đủ các loại người lòng lang dạ sói! Nhưng chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu được "bảo vật" này có tầm quan trọng thế nào mà cả võ lâm thiên hạ ai cũng muốn có được nó? Chưa kể hiểm nguy, bao kẻ võ công cái thế, báu vật thì chưa biết có thành công mà tiểu nha đầu cho đi theo hầu hạ thì coi như quả tạ nặng gánh. Thôi thì nàng thà chịu chút hiểm nguy chứ ở lại gia đường lại phải cãi nhau với lão gia ....