Jibun Katte - Đọc truyện tranh Jibun Katte | im7love

Jibun Katte

Đọc truyện Jibun Katte online
Đánh giá: 
Average: 3 (1 vote)

Mỗi lần có bạn gái là toàn bị thằng bạn từ bé phá hoại.
Lần này không bị phá hoại nữa lại cảm thấy trống vắng.
Giông tố nổi lên…và hồi sau sẽ rõ.