Jinrou Game - Đọc truyện tranh Jinrou Game | im7love

Jinrou Game

Đọc truyện Jinrou Game online
Đánh giá: 
No votes yet

10 người bị bắt cóc và buộc phải tham gia một trò chơi chết chóc mang tên "Werewolfs". Một trò chơi phải đặt cược bằng sinh mạng của mình với giải thường một triệu yên. Bao trùm một bức màn bí mật, ý nghĩa thực sự của trò chơi này là gì?