Kiếm Nghịch Thương Khung - Đọc truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung | im7love

Kiếm Nghịch Thương Khung

Đọc truyện Kiếm Nghịch Thương Khung online
Đánh giá: 
Average: 5 (3 votes)

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!