La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân - Đọc truyện tranh La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân | im7love

La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân

Đọc truyện La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân online
Đánh giá: 
Average: 5 (2 votes)

Tam giới phân tranh, yêu ma quỷ quái bắt đầu trà trộn vào nhân gian, và tèn tén ten...Một cậu nhóc tên là Vương Húc Nghiêu, sở hữu trong mình khả năng trời phú là mê hoặc gá. Hãy xem cậu ta giữ gìn "trong trắng" của mình, khi xung quanh toàn bòng bưởi đang vẫy gọi, dùng khả năng thiên bẩm đó để đi giải cứu thế giới như thế nào?