Michin - Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh - Đọc truyện tranh Michin - Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh | im7love

Michin - Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh

Đọc truyện Nhật ký nữ phù thủy hồi sinh online
Đánh giá: 
Average: 3.2 (5 votes)

Ta là một phù thủy, vì tiếp mạng sống cho hoàng thượng mà bị hỏa thiêu, khi ta lần nữa tỉnh lại, xung quanh ta đều là người xa lạ, ngôn ngữ không nghe hiểu được, thế giới này ta cũng chẳng hiểu được, và ta đã....