Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ - 亿万奶爸 - Đọc truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ - 亿万奶爸 | im7love

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ - 亿万奶爸

Đọc truyện Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ - 亿万奶爸 online
Đánh giá: 
Average: 4 (4 votes)

Đọc truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ 

Kim Hựu Phàm - Phương Hảo từ khi chia tay cổng trường đại học đã không bao giờ gặp lại, cho đến 1 ngày kia, 2 người gặp lại nhau nhưng 1 kẻ là đầy tớ, 1 kẻ là tổng tài lạnh lùng. Khi xưa Kim Hựu Phàm theo đuổi Phương Hảo luôn bị từ chối, giờ đây kẻ thì đã có con, liệu rằng Hựu Phàm có quyết tâm thêm lần nữa