Quỉ Vương Gà Trống Nuôi Con - Sodatechi Maou - Đọc truyện tranh Quỉ Vương Gà Trống Nuôi Con - Sodatechi Maou | im7love

Quỉ Vương Gà Trống Nuôi Con - Sodatechi Maou

Đọc truyện Quỉ Vương Gà Trống Nuôi Con - Sodatechi Maou online, Đường đường là đại ma vương, độc ác, nhẫn tâm không ai bằng, kẻ nào gặp ta cũng phải khiếp sợ, thế mà giờ đây mọc đâu ra đứa trẻ ranh 3 tuổi không coi ta ra gì thế này, ta nên xử lý hắn thế nào bây giờ
Đánh giá: 
No votes yet

Đọc truyện tranh Quỉ Vương Gà Trống Nuôi Con - Sodatechi Maou

Đường đường là đại ma vương, độc ác, nhẫn tâm không ai bằng, kẻ nào gặp ta cũng phải khiếp sợ, thế mà giờ đây mọc đâu ra đứa trẻ ranh 3 tuổi không coi ta ra gì thế này, ta nên xử lý hắn thế nào bây giờ

Các tên gọi khác của truyện

  • 育てち魔おう!
  • Sodatechimaou
  • The Devil is Not so Black as He is Painted