Thông Linh Phi - Đọc truyện tranh Thông Linh Phi | im7love

Thông Linh Phi

Đọc truyện Thông Linh Phi online
Đánh giá: 
Average: 4 (9 votes)

Đọc truyện tranh Thông Linh Phi

Sư phụ của ta đã nói, vận mệnh của mình không phải do ông trời quyết định, đó là sự nỗ lực của bản thân phải thực sự cố gắng để thay đổi, thế nên ta không bao giờ tin vận mệnh là do trời định, kẻ mà ta chỉ có thể tin tưởng duy nhất chính là bản thân mình.

Tác giả : 肉肉