Thừa Thụ Sư - 承受师 - Đọc truyện tranh Thừa Thụ Sư - 承受师 | im7love

Thừa Thụ Sư - 承受师

Đánh giá: 
Average: 2.8 (4 votes)

Đọc truyện tranh Thừa Thụ Sư - 承受师

Trong thế giới này, có một nhóm được gọi là 'kẻ thù chết người' của con người, những kẻ có thể chịu đựng được tất cả các loại bệnh tật, thiên tai và cái chết, miễn là bạn có điều kiện, bạn có thể thuê chúng ra khỏi kiểm soát cái chết ... ...

Các tên gọi khác của truyện

承受师 ( truyện trung quốc )

Xem them nhiều truyện tranh hay tại im7love