TrashTier Tomozakikun - Đọc truyện tranh TrashTier Tomozakikun | im7love

TrashTier Tomozakikun

Đọc truyện TrashTier Tomozakikun online
Đánh giá: 
No votes yet

Lại thêm một thanh niên anti xã hội. Nhưng lần này anh ấy đã có sư phụ chỉ dẫn nên quyết định sẽ thay đổi để trở nên 'bình thường'. Nhưng đã là main thì làm gì có chuyện 'bình thường được', đón đọc để biết cuộc đời anh main sắp thay đổi thế nào.