Trinity Wonder - Đọc truyện tranh Trinity Wonder | im7love

Trinity Wonder

Đánh giá: 
Average: 3.5 (8 votes)

Đọc truyện tranh Trinity Wonder

3 kẻ mạnh nhất từ 3 thế giới khác nhau vô tình đi xuyên không gian và chạm trán với nhau, một người là tinh hoa võ thuật của thế giới Murim, người kia là nhà ảo thuật thiên tài, chuyện gì sẽ sảy ra?