Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn - Đọc truyện tranh Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn | im7love

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Đọc truyện Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn online
Đánh giá: 
Average: 3.8 (4 votes)

Đọc truyện tranh Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

2 Huynh đệ đang ngồi thưởng ngoại phong cảnh thì bỗng thấy sao chổi rơi, phải chăng là Mạt Pháp khởi thế, điềm báo xuất hiện kỳ tài, một gã phế nhân xuyên không từ tận thế kỷ 21, lại có được tiềm năng sức mạnh hiếm có của trời đất, hắn tới đây rồi bái sư gia nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh tuyệt đỉnh, học đâu biết đấy, liệu hắn có phải là kẻ thống trị mới của dị giới?

Các tên gọi khác của truyện

从前有座灵剑山 (raw tiếng trung)