Vách Tường Có Nam Thần: Cưỡng Ép Yêu 100 Ngày - Đọc truyện tranh Vách Tường Có Nam Thần: Cưỡng Ép Yêu 100 Ngày | im7love

Vách Tường Có Nam Thần: Cưỡng Ép Yêu 100 Ngày

Đọc truyện Vách Tường Có Nam Thần: Cưỡng Ép Yêu 100 Ngày online
Đánh giá: 
Average: 3.3 (4 votes)

Đọc truyện tranh Vách Tường Có Nam Thần: Cưỡng Ép Yêu 100 Ngày

Sau một đêm yếu lòng, Tần Chỉ Ái cùng cùng một kẻ chẳng quen biết ngủ với nhau, vài tháng sau cô biết mình đã có thai, một cuộc hôn nhân ngoài ý muốn có tác động của bác sĩ đã diễn ra. Vẫn tưởng rằng cuộc hôn nhân này chỉ là cưỡng ép, ai sẽ có cuộc sống riêng của người ấy, hắn ta cũng chỉ cưới Chỉ Ái cho xong chyện, nhưng không, giờ đây hắn coi cô như thú cưng cần được nuông chiều mọi thứ, duy chỉ không cho cô ra ngoài. Sống như ngục tù thế này thì làm sao mà cam, Tần Chỉ Ái điên tiết lên tới tìm hắn, hắn chỉ cười mỉm rồi sắp xếp cho cô 1 công việc, ngày hôm sau cô rạng rỡ đi nhận chức, phát hiện trên tấm biển tính danh trên bàn làm việc của mình: Tần Chỉ Ái, chức vị: vợ yêu của Cố Dư Sinh.

Các tên gọi khác của truyện

  • 隔墙有男神:强行相爱100天 (tiếng trung bản raw)
  • The wall has a goddess: forced love for 100 days (tiếng anh)

Tác giả : Kuang Sheng